Check Out My Flash Movie... (Enable Javascript to See It)
שלב הכנה
הטיפול ב-SHR מהיר ופשוט. בשלב ראשון המטפל יברר פרטים מסוימים בקשר למטופל כגון מצב השיזוף, מחלות, הריון, האם המטופל לוקח תרופות וכיוב'. לאחר גילוח או קיצוץ השערה המטפל מורח ג'ל שקוף וקר על העור.

שלב ביצוע
הטיפול נעשה באמצעות הפעלת הבזקי אור רציף שמקורם במכשיר. כל האור חודר לחלקים העליונים של העור לעומק של כ-5 מ"מ ונספג בעיקר בפיגמנט השערה. האור מחמם את השיער לזמן קצר ביותר. החימום גורם להשמדת השורש והאזורים הסמוכים לו אשר חיוניים לקיומה של השערה, אולם אינו גורם נזק פנימי לחלקי גוף אחרים. תאים שאין בהם פיגמנט אינם סופגים את האור ולכן אינם מתחממים.

בהמשך
לאחר כמה ימים השיער באזור שטופל נדחה ע"י הגוף ומבצבץ מעל פני העור.כעבור כשבועיים השיער נושר. SHR הצליח!

    
 
    
  צור קשר    English
Copyright © AMY. All rights reserved.